Överbryggar organisatoriska mellanrum

En tilläggstjänst till anhörigstödet En bra plats som innebär att räddningstjänst, ambulans och polis enkelt kan skapa kontakt med kommunen om det är en anhörigvårdare som drabbas av en olycka eller blir akut sjuk.

1. Händelse
Olyckan är framme och polis, ambulans eller räddningstjänst kallas till olycksplatsen.
2. Id + NV-kort
Personal som anländer söker efter legitimation och hittar samtidigt NV-kortet.
3. Överlämning
NV-kortet scannas med mobil och kontaktinformation visas på skärmen.
4. Åtgärd
Kommunen kontaktas och tar över ansvaret för att följa upp den närstående.

Innovation i samverkan

Många anhöriga som vårdar sin närstående i hemmet har en stor oro och stress kring vad som händer om man själv blir sjuk eller drabbas av en olycka. Eftersom det finns många olika organisationer som agerar vid ett sådant tillfälle, såg vi att det fanns utrymme för en lösning som knyter samman dessa olika aktörer.

Tillsammans med medarbetare från Höganäs kommun, räddningstjänst, ambulans och polis arbetade vi med tjänstedesign för att gemensamt utveckla en lösning som möter anhörigas behov.

För att kunna erbjuda NV-kortet krävs att kommunen även använder En bra plats.
En bra plats är ett innovativt tjänstekoncept på nätet där anhöriga får stöd, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar den enskilde kommuninvånarens behov. Samtidigt som kommunen får en lättanvänd portal för samordning av anhörigstöd.


Mer information om En bra plats och NV-kortet:

Marknadsansvarig:
Gustaf Cavalli
info@nadio.se
Hemsida:
https://nadio.se
© 2022 Nadio